• 4 سال پیش

  • 133

  • 01:18

ملانصرالدین و دو سکه

پادساعت
1
1
0

ملانصرالدین و دو سکه

پادساعت
  • 01:18

  • 133

  • 4 سال پیش

توضیحات
داستان از این قرار بود که روزی روزگاری ملانصرالدین در گوشه میدانی به گدایی نشسته بود ...

با صدای
حامد عنصری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads