• 3 سال پیش

  • 442

  • 08:15

تکنیک‌های تفکر خلاق

هنر و خلاقیت
6
6
1

تکنیک‌های تفکر خلاق

هنر و خلاقیت
  • 08:15

  • 442

  • 3 سال پیش

توضیحات
همه ما در سیستم آموزشی‌ای تحصیل کرده‌ایم که خلاقیت را به رسمیت نمی‌شناسد و تنها به یک هوش قائل است و آن هم ریاضی و تجربی است. در این سلسه‌پادکست‌ها قرار است به امکان‌های ممکن برای مبارزه با این‌گونه آموزش‌های غلط بپردازیم و تکنیک‌های تفکر خلاق و تفکر دیزاین را با هم مرور کنیم.

با صدای
مسیحا ربیعی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads