• 4 سال پیش

  • 80

  • 01:51
  • 01:51

  • 80

  • 4 سال پیش

توضیحات
دکلمه شعر بهشت از کتاب تناهی شاعر: روزبه سوهانی

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads