• 4 سال پیش

  • 82

  • 15:06

کارخانه مطلق سازی

بهاره آقاجانپور
0
0
1

کارخانه مطلق سازی

بهاره آقاجانپور
  • 15:06

  • 82

  • 4 سال پیش

توضیحات
سایت معرفی کتاب : mybooksncoffee.ir معرفی ساده و خودمانی کتاب کارخانه مطلق سازی شروع کنیم! چاپک در این کتاب، داستان کشف دستگاهی را برای ما تعریف میکند که توسط دانشمندی اختراع شده که بشدت از اختراع دستگاهش پشیمان است. چرا؟ چون این دستگاه ماده را تجزیه کرده و آنرا به نیروی فناناپذیری بنام مطلق، تبدیل میکند. ادامه متن را می توانید در سایت http://mybooksncoffee.ir بخوانید.

با صدای
بهار
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads