• 4 سال پیش

  • 1.5K

  • 03:35

باور به خود

محمدعلی کلانتری
99
99
1

باور به خود

محمدعلی کلانتری
  • 03:35

  • 1.5K

  • 4 سال پیش

توضیحات
چگونه باورهای ما از کودکی شکل می گیرند یک ذهن زیبا : https://instagram.com/abutflmind https://t.me/abutflmind

با صدای
محمدعلی کلانتری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads