• 4 سال پیش

  • 294

  • 29:20

سرطان پایان زندگی من نبود

رادیو اطلس
3
3
2

سرطان پایان زندگی من نبود

رادیو اطلس
  • 29:20

  • 294

  • 4 سال پیش

توضیحات
لیندا از جمله زنان قدرتمندی هست که جلوی سرطان ایستاد. او در این قسمت از رادیو اطلس درباره سرطان و راههای مبارزه با این بیماری صحبت میکنه.

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads