• 4 سال پیش

  • 755

  • 13:47

رادیو اطلس: چگونه ساده پادکست بسازیم

رادیو اطلس
4
4
2

رادیو اطلس: چگونه ساده پادکست بسازیم

رادیو اطلس
  • 13:47

  • 755

  • 4 سال پیش

توضیحات
در اولین اپیزود از رادیو اطلس ما به شما یاد میدیم چطور به راحتی پادکستر بشین

با صدای
مریم مهران

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads