• 4 سال پیش

  • 1.8K

  • 25:32

قسمت دوم: استاد قصاب

پادکست فیکشن
15
15
6

قسمت دوم: استاد قصاب

پادکست فیکشن
  • 25:32

  • 1.8K

  • 4 سال پیش

توضیحات
قسمت دوم پادکست فیکشن رو با عنوان استاد قصاب بشنوید من برای شام آماده ام مدارک و مستندات مربوط به این اپیزود در کانال تلگرام وجود دارند این قسمت مناسب افراد زیر 15 سال نیست

با صدای
امین اردانی
مرضیه صادقی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads