• 6 سال پیش

  • 0

  • 25:10
رویداد رشدینو - قسمت اول

رویداد رشدینو - قسمت اول

رویداد رشدینو
2
رویداد رشدینو - قسمت اول
2
1

رویداد رشدینو - قسمت اول

رویداد رشدینو
  • 25:10

  • 0

  • 6 سال پیش

توضیحات
در محفلی صمیمی... گرد هم خواهیم آمد و داستان موفقیت هک رشد(خلق رشد) را با هم مرور و برای داستان موفقیت خود با نگاه هک رشدی ایده خواهیم گرفت.

با صدای
امیرحسین ثقه الاسلامی
علیرضا رنجبر شورابی
محسن ملایری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads