• 7 سال پیش

  • 138

  • 05:24

به یاد پدرم

مهدی گنجه ای فر
3
3
0

به یاد پدرم

مهدی گنجه ای فر
  • 05:24

  • 138

  • 7 سال پیش

توضیحات
گوینده: مهدی گنجه ای فر تنظیم و افکت: حسین شعبانی شعر از سهراب سپهری در وصف فروغ فرخزاد بعد از مرگ ((دوست)) بزرگ بود و از اهالی امروز بود و با تمام افق های باز نسبت داشت و لحن آب و زمین را چه خوب می فهمید صداش به شکل حزن پریشان واقعیت بود و پلک هاش مسیر نبض عناصر را به ما نشان داد و دست هاش هوای صاف سخاوت را ورق زد و مهربانی را به سمت ما کوچاند داد به شکل خلوت خودبود و عاشقانه ترین انحنای وقت خودش را برای آینه تفسیر کرد و او بشیوه ی باران پر از طراوت تکرار بود و او به سبک درخت میان عافیت نور منتشر شد همیشه کودکی باد را صدا می کرد همیشه رشته ی صحبت را به چفت آب گره می زد برای ما ، یک شب سجود سبز محبت را چنان صریح ادا کرد که ما به عاطفه ی سطح خاک دست کشیدیم و مثل لهجه ی یک سطل آب تازه شدیم و بارها دیدیم که با چقدر سبد برای چیدن یک خوشه ی بشارت رفت ولی نشد که روبروی وضوح کبوتران بنشیند و رفت تا لب هیچ و پشت حوصله ی نورها دراز کشید و هیچ فکر نکرد که ما میان پریشانی تلفظ درها برای خوردن یک سیب چقدر تنها ماندیم.

با صدای
مهدی گنجه ای فر
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads