• 5 سال پیش

  • 461

  • 18:57

رادیولوزی - عمارت امین آباد قسمت دوم

رادیولوزی
1
1
0

رادیولوزی - عمارت امین آباد قسمت دوم

رادیولوزی
  • 18:57

  • 461

  • 5 سال پیش

توضیحات
رادیولوزی - عمارت امین آباد قسمت اول گویندگان : هلیا امان - شادی مرضیه محمدی - رویا راحله هراتی - سارا فاطمه شهدادی - سپیده مهسا نجاری - ستایش آیه ریگی - مهری حامد جهانتیغ - نیما محمد خمر - آرش مهسا اشرافی - پرستار زن سید مهدی موسوی - دکتر سیدسعید خوشدل هاشمی - پرستار مرد ********************************* نویسنده : حامد جهانتیغ ********************************* تهیه شده در رادیولوزی کاری از دپارتمان تولید محتوا ایما شرکت محتوای هوشمند نگاره ایما مرکز نوآوری صنایع خلاق پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان تلگرام t.me/radiolouzi t.me/imastudioo اینستاگرام https://instagram.com/_u/radiolouzi https://instagram.com/_u//ima.cpg

با صدای
سیدسعید خوشدل هاشمی
سید مهدی موسوی
مهسا اشرافی
محمد خمر
حامد جهانتیغ
هلیا امان
مرضیه محمدی
راحله هراتی
فاطمه شهدادی
مهسا نجاری
آیه ریگی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads