• 5 سال پیش

  • 35

  • 06:53

نحوه نگهداری ، تغذیه و مراقبت از مرغ مینا

پت وک
0
0
0

نحوه نگهداری ، تغذیه و مراقبت از مرغ مینا

پت وک
  • 06:53

  • 35

  • 5 سال پیش

توضیحات
مرغ مینا پرنده ای کوچک و دارای قابلیت تقلید صداست و همین توانایی سبب شده که آدمیان از سالیان بسیار دور به پرورش و نگهداری مرغ مینا علاقه نشان بدهند. مرغ مینا برای تفریح و سرگرمی با مرغ های مینا دیگر به نزاع دوستانه می‌پردازد ولی این نزاع به خشونت یا خونریزی ختم نمی‌شود.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads