• 4 سال پیش

  • 57

  • 25:28

درآمد،اثرگذاری و احترام

Mohsen Esmaeili
0
53%
0
0

درآمد،اثرگذاری و احترام

Mohsen Esmaeili
  • 25:28

  • 57

  • 4 سال پیش
53%

توضیحات
این روز ها حرف زدن در مورد تئوری های و راه های کسب درآمد دل و جرات زیادی می خواهد، اما من میخواهم حاصل مطالعات عمیق و تجربه های شخصی و کاریم را با شما در میان بگذارم. سخنرانی انگیزشی نمی کنم. اما سعی می کنم نکات کاربردی و تاثیر گذاری که خودم تاثیرش را حس کرده ام را به اشتراک بگذارم.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads