• 5 سال پیش

  • 187

  • 26:02

رادیو زندگی - مقایسه های اشتباه در زندگی

مرتضی جواهری
1
1
0

رادیو زندگی - مقایسه های اشتباه در زندگی

مرتضی جواهری
  • 26:02

  • 187

  • 5 سال پیش

توضیحات
رادیو زندگی محلی است که در آن ساده و سالم زندگی کردن را خواهیم آموخت.
********
در مجموعه برنامه های رادیو زندگی مسائل مهم و روزمره ای که نادیده گرفته می شوند و البته رعایت و تنظیم آن ها به طور چشم گیری کیفیت زندگی را ارتقا می بخشد مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت و برای معضلات و موانع و مشکلات راهکارهایی مفید و عملی ارائه داده خواهد شد. رادیو زندگی چکیده ای است از مطالب مهم و علمی پژوهشگران، دانشمندان و متخصصین مختلف، که به بیان ساده ارائه می شوند.
********
این قسمت - مقایسه های اشتباه در زندگی
در طول زندگی مقایسه های فراوانی بین خود با دیگران و البته فردی دیگر با دیگران انجام می دهیم و یا اینکه مورد مقایسه شدن قرار می گیریم.
مقایسه امری است مفید یا مطلقا مضر؟
مقایسه درست کدام است و چطور باید انجام شود؟
مضرات مقایسه اشتباه چه چیزهایی است؟
چطور مغز را به طور خودکار از مقایسه کردن خود با دیگران منع کنیم؟
********
شنیدن این قسمت را به تمامی پدرها، مادرها، نوجوانان و جوانان پیشنهاد می کنیم.
********
روی موج زندگی باشید ، روی فرکانس مثبت
#رادیو_زندگی
********
نویسنده متون و گویش:
مرتضی جواهری
مراجع این قسمت:
سرکان چاغری
محمد خطیبی بکری (مولانا)
محمود انوشه
رولف اون‌ست لولاند
فردریک شوپنه
بهرام دهقانیار
احسان خواجه امیری

shenoto-ads
shenoto-ads