• 4 سال پیش

  • 108

  • 06:31

لحن کلام در سخنرانی چیست؟

worksaz
0
0
0

لحن کلام در سخنرانی چیست؟

worksaz
  • 06:31

  • 108

  • 4 سال پیش

توضیحات
لحن کلام چه تاثیری در سخنرانی دارد

با صدای
فاطمه نصری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads