• 4 سال پیش

  • 58

  • 05:00

سه قانون مهم ارتباطی

یاسر حیدری
0
0
0

سه قانون مهم ارتباطی

یاسر حیدری
  • 05:00

  • 58

  • 4 سال پیش

توضیحات
1)ارتباط چشمی 2)لبخند زدن 3)همسان سازی

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads