• 5 سال پیش

  • 103

  • 03:34

مکث کنید - با فاطیما بهارمست

مجله خبری مکث
0
0
0

مکث کنید - با فاطیما بهارمست

مجله خبری مکث
  • 03:34

  • 103

  • 5 سال پیش

توضیحات
به بهانه نمایش " چرا که صدای تو با صدای من آشناست "
از شاعرانگی متن کم کردم
کارگردانی و بازیگری همزمان کار آسانی نیست

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads