• 3 سال پیش

  • 161

  • 29:06
چه طور در گرنت‌های عکاسی شرکت کنیم - مهمان: رامین طلایی

چه طور در گرنت‌های عکاسی شرکت کنیم - مهمان: رامین طلایی

پادکست عکاسی هیستوگرام
0
چه طور در گرنت‌های عکاسی شرکت کنیم - مهمان: رامین طلایی
  • 29:06

  • 161

  • 3 سال پیش

چه طور در گرنت‌های عکاسی شرکت کنیم - مهمان: رامین طلایی

پادکست عکاسی هیستوگرام
0

توضیحات
قسمت سی‌ام پادکست هیستوگرام اختصاص داده شده به موضوع گرنت های عکاسی و اینکه یک عکاس چه طور میتونه یک پروپوزال خوب برای شرکت در گرنت ها تهیه بکنه. توی این قسمت با آقای رامین طلایی در مورد تجربشون توی داوری گرنت های عکاسی مختلف صحبت کردیم. طلایی داور گرنت اینستاگرام-گتی در سال 2016 بود.

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads