• 4 سال پیش

  • 981

  • 54:26
«یوری!!! بر رادیو»، فصل سوم: قسمت 6.5: EXCELSIOR! (LET'S MARVEL)

«یوری!!! بر رادیو»، فصل سوم: قسمت 6.5: EXCELSIOR! (LET'S MARVEL)

Yuri!!! on RADIO یوری!!! بر رادیو
1
«یوری!!! بر رادیو»، فصل سوم: قسمت 6.5: EXCELSIOR! (LET'S MARVEL)
1
0

«یوری!!! بر رادیو»، فصل سوم: قسمت 6.5: EXCELSIOR! (LET'S MARVEL)

Yuri!!! on RADIO یوری!!! بر رادیو
  • 54:26

  • 981

  • 4 سال پیش

توضیحات
قسمت شش و نیم فصل سوم «یوری!!! بر رادیو»

EXCELSIOR! (LET'S MARVEL)

قسمت شش و نیم:


-اخبار انیمه
-مشاهیر: استن لی که بود و چه کرد؟
-معرفی کلی دنیای مارول و اهمیت آن
-معرفی معروف ترین آثار «کمیک» مارول: آیرون من و اسپایدرمن
-معرفی معروف ترین آثار «کمیک» مارول: ثور و بلک پنتر
-معرفی معروف ترین آثار «کمیک» مارول: کاپیتان آمریکا و نگهبانان کهکشان
-معرفی معروف ترین آثار «کمیک» مارول: ولورین و ددپول
-داستان پردازی: ابرقهرمان بسازیم
-مصاحبه با آراد


«یوری!!! بر رادیو»: فصل سوم، پنجشنبه هر هفته

@YuriOnRADIO

shenoto-ads
shenoto-ads