• 2 ماه پیش

  • 578

  • 19:34

الگوی کودک سالم از نگاه فرانکل

پادکست دگرسو | Degarsoo
0
توضیحات

اگر کودکی را در یک چهاردیواری اسیر کنیم و هرگز اجازه ندهیم که بیرون از این چهاردیواری را تجربه کند، محدوده ی تجربه های او از زندگی چقدر خواهد بود؟


با صدای
حمید طبائی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads