• 1 ماه پیش

  • 104

  • 17:24

پادکست منشور - اپیزود سوم - آغازِ پایان

رادیو روایت
0
0
0

پادکست منشور - اپیزود سوم - آغازِ پایان

رادیو روایت
  • 17:24

  • 104

  • 1 ماه پیش

توضیحات

▶️ پادکست منشور - اپیزود سوم - آغازِ پایان


▶️ اپیزود سوم


🔻 یک مولود، در عین بشارت آغاز، اعلانِ پایان و مرگ نیز را درون خود یدک می‌کشد؛ آغاز، هرگز حاکم بر پایان نیست، هرچند که محکوم است به آن.


🔻 لذا بایسته آغاز، نگاه به پایان و نگاه به پایان مستلزم آغاز است؛ اینچنین است که آغاز، همان پایان است و پایان همان آغاز...


💠اینجا این‌بار منشورِ انسانیت و مردم را به صوتْ قلم زده‌ایم و برای هر کس که در دایره انسان و دایره مردم حاضر و موجود است منتشر می‌کنیم، یعنی برای همه.


📻 کاری از رادیو روایت 📻


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads