• 2 هفته پیش

  • 112

  • 44:00

اپیزود نوزدهم | تاریخچه پان ترکیسم و نفوذ آن در ایران

تاریخ دراما
0
0
0

اپیزود نوزدهم | تاریخچه پان ترکیسم و نفوذ آن در ایران

تاریخ دراما
  • 44:00

  • 112

  • 2 هفته پیش

توضیحات


تمام چیزهایی که باید درباره تاریخچه پان ترکیسم، تئوریسنهای آن و آغاز تقابل بین آنها و ایرانیان از دوران رضاشاه به بعد بدانید.


نسخه تصویری این ویدیو در چنل جدید تاریخ دراما در یوتوب قابل مشاهده است.

لینک تماشای ویدیوبا صدای
علی فیضی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads