• 5 سال پیش

  • 524

  • 43:38

قسمت هفت: حق مسلم ماست

کاکتوس
6
توضیحات
افراد دارای معلولیت چه حقوقی دارن؟ کی باید حقوق این افراد رو رعایت کنه؟ کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت چیه و وضعیت‌ش تو ایران چطوره؟ نقش دولت، مجلس، سمن‌ها و شما و من در احقاق این حقوق چیه؟

با صدای
مژگان افروزی
وحید حجه‌فروش
سهیل معینی
محمد کمالی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads