• 8 سال پیش

  • 84

  • 16:25

آخرین روز های درس

شبکه داستان
4
4
0

آخرین روز های درس

شبکه داستان
  • 16:25

  • 84

  • 8 سال پیش

توضیحات
آلفونس دوده ، نویسنده فرانسوی، از سن هفده سالگی به نوشتن پرداخت و به خاطر داستانهای کوتاه و ساده ای که نوشت شهرت فراوانی دارد. او در نوشته های خود به مسایل انسانی و اخلاقی و پرورش افکار توجه زیادی داشت و سعی می کرد تا با بیانی ساده آنها را به خواننده منتقل کند. داستان کوتاه آخرین روز های درس یکی از مشهورترین آثار او می باشد که طی آن، وضعیت روحی کودکی را بیان می کند که طی سالها به اهمیت زبان مادری و ارزشهای فرهنگی و اخلاقی سرزمین خود پی نبرده است، ولی اشغال میهن او توسط نیروهای دشمن او را از خواب غفلت بیدار می کند و در این میان نقش معلم او بسیار مهم است. این داستان از سادگی و زیبایی خاصی برخوردار است و روش ویژه ی آلفونس دوده را در داستان نویسی نشان می دهد. در شنوتو بشنوید.

با صدای
افشین رازی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads