• 5 سال پیش

  • 34

  • 01:25:32
  • 01:25:32

  • 34

  • 5 سال پیش

توضیحات
صحبت های سرکار خانم دکتر آروین در مورد شفافیت در شهر تهران

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads