• 5 سال پیش

  • 1.1K

  • 12:09

قسمت صفر: کاکتوس

کاکتوس
3
توضیحات
در کاکتوس نه از سر دل‌سوزی و ترحم، که با نگاه انسانی، در کنار خود افرادی که به هر دلیلی نیازهای ویژه دارند از دغدغه‌ها و خواست‌های افراد دارای معلولیت می‌گوییم و از آن‌ها یاد می‌گیریم چطور می‌توانیم به هم کمک کنیم تا کیفیت زندگی همه‌ ما بهتر شود

با صدای
مژگان افروزی
وحید حجه‌فروش

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads