• 8 سال پیش

  • 57

  • 04:03

رادیو آیلتس (برنامه شماره 2)

رادیو آیلتس
4
4
0

رادیو آیلتس (برنامه شماره 2)

رادیو آیلتس
  • 04:03

  • 57

  • 8 سال پیش

توضیحات
در این یرنامه از رادیو آیلتس به بررسی زمان بندی، نوع سوالات و چند نمونه سوال در بخش اول مصاحبه آیلتس پرداخته می شود. لازم است ذکر کنیم که برای دیدن برنامه های متوع تر می توانید از دو طریق با ما در ارتباط باشید: 1. وبسایت مرکز تخصصی آیلتس حرف اول www.harfeaval.ir 2. کانال تلگرام مرکز تخصصی آیلتس حرف اول www.telegram.me/ielts_center

shenoto-ads
shenoto-ads