• 2 ماه پیش

  • 112

  • 39:54

رازهای ابوبکر البغدادی | اپیزود سی و پنجم

داکیو دراما
0
0
0

رازهای ابوبکر البغدادی | اپیزود سی و پنجم

داکیو دراما
  • 39:54

  • 112

  • 2 ماه پیش

توضیحات

از بین مصاحبه هایی که زنان، دختر و نیروهای ابوبکر البغدادی انجام داده اند، چه اطلاعاتی را میتوان درباره ویژگیهای شخصیتی، پروتکلهای امنیتی، نگاه به زنان و ...درباره موسس گروه تروریستی داعش کشف کرد؟


تماشای نسخه تصویری


با صدای
علی فیضی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads