• 6 سال پیش

  • 1.2K

  • 55:13

«یوری!!! بر رادیو»، فصل دوم: قسمت 08: GOING BERSERK ON THE ENEMY (NOT FOR THE FAINT-HEARTED)

Yuri!!! on RADIO یوری!!! بر رادیو
9
توضیحات
قسمت هفتم فصل دوم «یوری!!! بر رادیو: انیمه توپیا»؛ اولین پادکست تخصصی انیمه/مانگا/کمیک/فیلم در ایران

-اخبار انیمه
-دعوت از یک خانم متشخص :ِ)
-معرفی انیمه Black Cat - گربه سیاه
-معرفی مانگا Berserk - برسرک
-فرهنگ ژاپن: طرز تهیه رامن!
-معرفی و بررسی فیلم 500 Days of Summer - پانصد روز سامر
-صدا پیشه انیمه ای: Kana Hanazawa - کانا هانازاوا
-معرفی بازی: Castlevania - کستلونیا
-معرفی و بررسی انیمه Berserk - برسرک
-داستان پردازی: روند داستان ( بخش دوم)
-موسیقی انیمه:گروه موسیقی Man With a Mission
-معرفی کمیک WE3 - ما سه تا

shenoto-ads
shenoto-ads