• 5 سال پیش

  • 377

  • 21:29

رادیو جامعه نو 07 - 8 تیر 97

رادیو جامعه نو
0
0
1

رادیو جامعه نو 07 - 8 تیر 97

رادیو جامعه نو
  • 21:29

  • 377

  • 5 سال پیش

توضیحات
در اولین هفته ای که از تیرماه گذشت خیلی چیزها معلوم شد و خیلی چیزها معلوم نشد. در هفتمین قسمت از رادیو جامعه نو که صدای روزنامه نگاران مستقل هست می شنوید : - وضعیت مردم آبادان در شوری مطلق آب آشامیدنی این شهر - صحبت استاد هریزلی شاعر آذربایجانی درباره حسن دمیرچی - صحبت علی محسنی از وضعیت اقتصادی کشور و بازار ارز و مسکن

shenoto-ads
shenoto-ads