• 5 سال پیش

  • 148

  • 02:48
1
1
0
  • 02:48

  • 148

  • 5 سال پیش

توضیحات
گریه -  Crying خواننده: روی اربیسن – Roy Orbison سال: 1961

با صدای
روی اربیسن
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads