• 5 سال پیش

  • 960

  • 21:30

رادیو دچارانه؛ قسمت اول: شب

رادیو دچارانه
7
7
0

رادیو دچارانه؛ قسمت اول: شب

رادیو دچارانه
  • 21:30

  • 960

  • 5 سال پیش

توضیحات
این رادیو دچارانه‌ست؛ با موسیقی و ادبیاتی که کمتر شنیده شده، همراه ما باشید؛ کاری از مرکز تخصصی بیماران سرطانی Telegram.me/docharane

با صدای
دریاسالار
دریاسالار

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads