• 5 ماه پیش

  • 4

  • 09:32

بررسی زیر بنای فلسفی دین زرتشتی

Sornapodcast
0
توضیحات

"شاید بتوان چکیده تمامی اندیشه هایی که سعی در هدایت بشر داشته اند را اینگونه انشا کرد: 

تعالی را بشناس و فعالانه زندگی کن!"


در مورد آیین زرتشت میتوان موارد بسیاری را به نیکویی برشمرد اما شاید مهم ترین آنها دعوت به زندگی فعالانه باشد و این چیزیست که بسیاری از متفکران پسا زرتشت را به تحسین این عقیده واداشته. زرتشت در کنار ترسیم خیر و شر با رویکردی کل نگر پیروان آیین خود را به حرکت به سوی تعالی میخواند. در این جستار سعی کردیم تا نگاهی کلی به این اندیشه باستانی ایرانی داشته باشیم. آنچه در نهاد یک ملت است و باید به رشدشان بیانجامد اندیشه آنهاست و این اندیشه بسیار به مردمان ایران زمین در زمان خود خدمت کرد.


برای دسترسی به نسخه کامل می‌تونید ما رو در پلتفرم‌های زیر دنبال کنید:


▪️Cast box

▪️Google Podcast 

▪️Shenoto

▪️Youtube

▪️Soundcould

▪️Instagram 

⚫️ @sornapodcastبا صدای
تینا قلی‌زاده
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها