• 6 سال پیش

  • 1.4K

  • 06:20

روانشناسی روابط

نیما رستمی
3
توضیحات
تو این فایل دو نظریه روانشناسی رو بررسی میکنم و ریشه اکثر بدبختی های مردم رو شناسایی، و راه حل اون رو ارائه میدم

shenoto-ads
shenoto-ads