• 4 سال پیش

  • 0

  • 06:20
روانشناسی روابط

روانشناسی روابط

نیما رستمی
2
روانشناسی روابط
2
0

روانشناسی روابط

نیما رستمی
  • 06:20

  • 0

  • 4 سال پیش

توضیحات
تو این فایل دو نظریه روانشناسی رو بررسی میکنم و ریشه اکثر بدبختی های مردم رو شناسایی، و راه حل اون رو ارائه میدم

shenoto-ads
shenoto-ads