• 6 ماه پیش

  • 1

  • 00:24

تعداد نیروی مورد نیاز برای خدمات نظافتی

شرکت خدماتی نظافتی سمنان
0
0
0

تعداد نیروی مورد نیاز برای خدمات نظافتی

شرکت خدماتی نظافتی سمنان
  • 00:24

  • 1

  • 6 ماه پیش

توضیحات

شرکت خدمات نظافتی سمنان در این اپیزود به شما توضیح می دهد که برای درخواست نیروی خدماتی نظافتی در منزل، به چه تعداد نیرو نیاز دارید.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads