• 6 سال پیش

  • 62

  • 03:00

رب النوع دل بردن

حسین ایوبی زاده
0
0
0

رب النوع دل بردن

حسین ایوبی زاده
  • 03:00

  • 62

  • 6 سال پیش

توضیحات
"رب النوع دل بردن" شعر و دکلمه وحشی سیرجانی (حسین ایوبی زاده) نگاه و خنده را اول ، نه من جانم ، شما کردی تو اول قصد ما کردی ، تو هم آخر رها کردی! مرا تنهایی عادت بود شد عادت بودنت دائم بلا با این بلاگردان بلا کردی بلا کردی چو مرغی جان همی کندم نمیمردم بجز هردم به قصد قلب من تیری رها کردی خطا کردی دلم تنها دلم محزون دلم خسته دلم رنجور چه سحری داشتی دختر چنینم مبتلا کردی چه بی مهر و وفایی زن! تو رب النوعِ دلبردن ز سرها و قلوبِ عاشقان معبد بنا کردی تورا هرکس که عاشق شد شکست و کس ندیدش شاد خدارا پاسخی داری؟ خدا داند چه ها کردی!

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads