• 8 ماه پیش

  • 2

  • 03:00

Mahan Business Insight - معرفی

مدرسه عالی کسب‌وکار ماهان
0
0
0

Mahan Business Insight - معرفی

مدرسه عالی کسب‌وکار ماهان
  • 03:00

  • 2

  • 8 ماه پیش

توضیحات

مدرسه عالی کسب‌و‌کار ماهان قصد دارد در راستای توسعه مهارت‌ها و شایستگی‌های مدیریتی و رهبری و همچنین تسهیل یادگیری مدیران، پادکست‌های آموزشی با عنوان Mahan Business Insight به صورت هفتگی منتشر کند.


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads