• 6 سال پیش

  • 48

  • 06:35

تفاوت برندگان و بازندگان

علی محمدیان
2
توضیحات
در این پادکست به این می پردازیم که تفاوت افراد برنده و بازنده در چیست؟ در این پادکست می پردازیم به: تفاوت افراد برنده و بازنده رفتار افراد بازنده رفتار افراد برنده تعهد افراد برنده به هدف برای خواندن مقالات بیشتر در زمینه ی بهبود فردی به سایت شخصی من www.alimohammadian.com مراجعه کنید

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads