• 7 ماه پیش

  • 32

  • 21:55

فصل اول قسمت دوم کتاب گندزدایی از مغز

تنها
1
1
0

فصل اول قسمت دوم کتاب گندزدایی از مغز

تنها
  • 21:55

  • 32

  • 7 ماه پیش

توضیحات

چگونه علم را به یاری بگیریم واز شر افسردگی ،خشم،نگرانیها،هراس ها و وسواسها خلاص شویم .در خصوص بخشهای مرتبط مغز از جمله بادامه و ساقه و نحوه عملکردشان بیشتر بدانیم و پس از اطلاع از نحوه عملکرد قسمتهای مورد نظر ،روش برخورد با حوادث وافکار ناگوار را بیاموزیم.


shenoto-ads
shenoto-ads