• 6 سال پیش

  • 44

  • 31:08

پادکست گپ، قسمت 1

پادکست گپ
1
1
0

پادکست گپ، قسمت 1

پادکست گپ
  • 31:08

  • 44

  • 6 سال پیش

توضیحات
این قسمت: زلزله کرمانشاه، کنسرت شیلر و الافور آرنالدز، فیلم خفه‌گی، کافه‌های تهران، رفتارها در فضای مجازی

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads