• 6 سال پیش

  • 159

  • 02:03

سالی بلند قامت

نقد روز
0
0
0

سالی بلند قامت

نقد روز
  • 02:03

  • 159

  • 6 سال پیش

توضیحات
سالی بلند قامت – Long Tall Sally خواننده: لیتل ریچارد – Little Richard سال: 1956

با صدای
لیتل ریچارد
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads