• 2 هفته پیش

  • 3

  • 04:30

قسمت سوم | شیطان شعارهای عوام‌پسندانه می‌دهند

رادیو مقدس | دشمن شناسی
0
0
0

قسمت سوم | شیطان شعارهای عوام‌پسندانه می‌دهند

رادیو مقدس | دشمن شناسی
  • 04:30

  • 3

  • 2 هفته پیش

توضیحات

یکی از شگردهای شیطان دادن شعارهایی است که مردم دوست دارند بشنوند


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads