• 5 ماه پیش

  • 22

  • 01:39

در فقدان کلمات

سراپا گوش
0
0
0

در فقدان کلمات

سراپا گوش
  • 01:39

  • 22

  • 5 ماه پیش

توضیحات

با شنیدن این داستان کوتاه از سراپا گوش کمی تأمل میکنیم...موسیقی های استفاده شده در این اپیزود:

Inspiracion _Michael Marc

A True Heart_Peter Kater


با صدای
Kamran_Moradi
کامران_مرادی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads