• 9 ماه پیش

  • 58

  • 10:52

سرنوشت گونگ بوک ؛ چگونه جانگ بوگو قدرتمند شد (بر اساس سریال امپراطور دریا)

قلمرو کره
0
0
0

سرنوشت گونگ بوک ؛ چگونه جانگ بوگو قدرتمند شد (بر اساس سریال امپراطور دریا)

قلمرو کره
  • 10:52

  • 58

  • 9 ماه پیش

توضیحات

کانال یوتیوب ما رو دنبال کنید


https://www.youtube.com/c/GhalamroKore


گونگ بوک یک برده بود! اما سرنوشت عجیب یک برده چه بود؟ جانگ بوگو توانست فردی قدرتمند در تجارت شیلا و چین شود. او با وجود علاقه با جانگ هوا، با چیریانگ ازدواج کرد


او توانست از فرش به عرش برسد و به یکی از قدرتمندترین افراد شیلا در کره جنوبی تبدیل شود


جانگ بوگو، در زندگی اش اتفاقات متقاوت زیادی رقم خورد، تجارت، تجربه کردن حس های نزدیک به مرگ، دشمنی با یوم جانگ، دوستی با جانگ نیونگ و... تنها بخشی از آن هاست
shenoto-ads
shenoto-ads