• 10 ماه پیش

  • 116

  • 33:26

طراحی مسیر شغلی (0): طراحی مسیر شغلی یعنی چی؟ و چرا مهمه؟

رادیو کارنکن
2
توضیحات
طراحی مسیر شغلی (0): طراحی مسیر شغلی یعنی چی؟ و چرا مهمه؟

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads