• 7 ماه پیش

  • 72

  • 02:27

کوین کست | 11 شهریور 1402 | شیباریوم بازمی‌گردد!

رادیو اکسکوینو
0
0
0

کوین کست | 11 شهریور 1402 | شیباریوم بازمی‌گردد!

رادیو اکسکوینو
  • 02:27

  • 72

  • 7 ماه پیش

توضیحات

تو دنیای کریپتو چه‌خبره؟

  • ۹.۵ هزار کاربر در یک روز برای Worldcoin
  • ذخایر اتریوم Grayscale در ۵۰۰ آدرس
  • کاهش سختی شبکه بیت‌کوین
  • افزایش ۷۰۰ درصدی تراکنش‌های شیباshenoto-ads
shenoto-ads