• 10 ماه پیش

  • 16

  • 18:00

دانشنامه سیاسی/مارکسیسم و نقد آن

Sornapodcast
0
توضیحات


انقلاب صنعتی اروپا که در سال‌های ۱۷۶۰ تا ۱۸۳۰ جهان را متحول می‌کرد، منجر به یک گذار تاریخی از سرمایه‌داری تجاری به سرمایه‌داری صنعتی گردید. این انقلاب، طبقه‌ سرمایه‌داران صنعتی یا بورژوازی صنعتی مدرن و به موازات آن، طبقه‌ کارگر صنعتی مدرن یا پرولتاریا را به وجود آورد. علاوه بر انقلاب صنعتی و به وجود آمدن پرولتاریای صنعتی مدرن، آغاز عصر انقلاب‌های دموکراتیک در سال ۱۷۸۹ با انقلاب کبیر فرانسه، یک عامل اساسی دیگر در شکل‌گیری و توسعه‌ مکتب مارکسیسم به شمار می‌آید.


با صدای
خانم تینا قلیزاده
آقای علی گلرخ
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads