• 10 ماه پیش

  • 84

  • 01:30:35

گفتگو با امین آرامش: بنیان‌گذار کارنکن و معلم مسیر شغلی

رادیو کارنکن
2
توضیحات
گفتگو با امین آرامش: بنیان‌گذار کارنکن و معلم مسیر شغلی

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads