• 8 ماه پیش

  • 25

  • 01:17:08

قسمت ۶۹ | از رها کردن درس و دانشگاه تا پیدا کردن مسیر شغلی با امین آرامش

ketabgard | پادکست فارسی کتابگرد
0
0
0

قسمت ۶۹ | از رها کردن درس و دانشگاه تا پیدا کردن مسیر شغلی با امین آرامش

ketabgard | پادکست فارسی کتابگرد
  • 01:17:08

  • 25

  • 8 ماه پیش

توضیحات
قسمت ۶۹ | از رها کردن درس و دانشگاه تا پیدا کردن مسیر شغلی با امین آرامش

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads