• 8 سال پیش

  • 78

  • 05:55

معرفی کتاب (دغدغه های فرهنگی)

مدیر نوین
0
0
0

معرفی کتاب (دغدغه های فرهنگی)

مدیر نوین
  • 05:55

  • 78

  • 8 سال پیش

توضیحات
معرفی کوتاه و مختصر از کتاب دغدغه های فرهنگی تولید کننده: موسسه قرآنی تسنیم لنجان وب سایت : etasnim.com گوینده: رضا یاوری لینک محتوی کمپین کتاب:http://etasnim.com/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1/

shenoto-ads
shenoto-ads